ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI
Özel sağlık sigortası ürünlerimiz ile ameliyat, yoğun bakım, teşhis ve tedavi masraflarınızda yükünüzü paylaşıyoruz.
Sigorta Kapsamı:

 • Hastane veya sağlık merkezlerinde en az 24 saat kalmanızı gerektiren hallerde, teşhis ve tedavi masraflarını (Türk Tabipler Birliği’nce belirlenen tarife esas alınmak üzere, 150 birim ve üzerindeki cerrahi tedavi masraflarını) limitsiz ve herhangi bir katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
 • Yurtiçinde, anlaşmalı veya anlaşmasız kurumlarda gerçekleşen ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz giderlerinizin tamamını, limitsiz ve herhangi bir katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
 • Hastane veya sağlık merkezinde yatarak tedavi olunması durumunda standart oda-yemek ve refakatçi masraflarınızı herhangi bir katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
 • Hastane veya sağlık merkezinde yatarak tedavi olunması durumunda yoğun bakım masraflarınızı günlük limit dâhilinde ve herhangi bir katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
 • Ayrıca, hastane veya sağlık kurumundan taburcu olmanızın ardından, (hastanede gördüğünüz yatarak tedavinin devamı niteliğini taşıyan) ayakta tedavi masraflarını yıllık limit dâhilinde karşılıyoruz.
 • Sigortalımızın evinde bir hemşire tarafından bakıma alınması durumunda hemşire bakım ücretini limitsiz olarak karşılıyoruz.
 • Sigortalımızın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tam donanımlı bir kara ambulansı ile taşınması için yapılan nakil masrafını, limitsiz olarak karşılıyoruz.
 • Trafik kazası sonucu hasara uğramış çene ve dişlerin tedavisi için yapılan masrafları yıllık limit dâhilinde karşılıyoruz.
 • Bir kaza veya hastalık sonucunda fonksiyon kaybına uğramış bir organ için gerekli olacak suni uzuv ve protez masraflarını yıllık limit dahilinde ve herhangi bir katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
 • Bir kaza veya hastalık sonucunda uygulanan tedavinin bir parçası olarak vücuda dışarıdan destek olacak kişiye özel taşınabilir malzeme masraflarını da yıllık limitler dâhilinde ve herhangi bir katılım payı almaksızın karşılıyoruz.
 • Elektrik çarpması, kırık, iş ve trafik kazası, yüksekten düşme, boğulma, donma ve bunun gibi “acil durum” tanımına uyan durumlarda, ayakta gerçekleşecek ilk müdahale giderlerini (muayene, tetkik ve tedavi), teminat limiti dâhilinde karşılıyoruz.
 • 40 ve üzeri yaşlardaki bayanların (Mamografi çeken anlaşmalı kurumlarda) kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi masraflarına ait giderleri limitsiz olarak karşılıyoruz.
 • 40 ve üzeri yaşlardaki erkeklerin (PSA testi yapan anlaşmalı kurumlarda) kontrol amaçlı çektirdikleri PSA masraflarına ait giderleri limitsiz olarak karşılıyoruz.
 • Tüm bunların yanında, Yurtiçi ve Uluslararası Acil Yardım ve Danışmanlık hizmetimiz kapsamında, sigortalımızın tıbbi nakli, danışmanlık, gerekli ilaçların sevki, refakatçi nakli ve refakatçi yakınının konaklama giderlerinin karşılanması, acil mesajların iletilmesi ve bunun gibi daha birçok hizmetten yararlanabilirsiniz.