Sevdiklerinle birlikte sen hep çok yaşa!
Hayatın getireceği beklenmedik sürprizlerine karşı Fibaemeklilik Çok Yaşa Hayat Sigortası ile sen ve ailen artık güvence altında.
“Başıma ciddi bir hastalık gelirse tedavi masraflarını nasıl karşılarım?” kaygısına son veren Çok Yaşa Hayat Sigortası ile hayalini kurduğun yarınları, Fibaemeklilik’in sana sağlayacağı finansal güvence rahatlığıyla yaşayabilirsin.

Neden Çok Yaşa Hayat Sigortası?

Çok Yaşa Hayat Sigortası; vefat, hastalık sonucu daimi maluliyet, kalp krizi, inme ve kanser gibi kritik hastalıklara karşı finansal açıdan kendini güvende hissetmeni sağlar. Üstelik hastalık durumunda hastane faturası gerekmeden nakit ödemen yapılır. Böylece tedavi masraflarını ya da diğer giderlerini rahatlıkla karşılayabilirsin.

Çok Yaşa Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Çok Yaşa Hayat Sigortası teminatlarının hangi durumlarda sana destek sağladığını merak ediyorsan detayları buradan inceleyebilirsin.

 • Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir. Sigortalının tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında tazminatını aldıktan sonra vefat etmesi durumunda ise vefat teminat tutarı ile tehlikeli hastalıklar teminat tutarı arasındaki pozitif fark, hak sahiplerine ödenir.
 • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı: Sigortalının tehlikeli hastalıklar kalp krizi, hastalık sonucu inme, kanser ve hastalık sonucu maluliyet teminatlarını içerir. Kritik hastalıklar kapsamında sigortalının, hastalık sonucu maluliyet kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi ya da kansere yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı, sigortalıya tek seferde ödenir.
 • Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı: Sigortalının hastalık sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, poliçe özel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

Çok Yaşa Hayat Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan maluliyetler , hastalık sonucu daimi maluliyet teminatı kapsamı dışındadır:

 • Harp veya harp niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar.
 • Cürüm işlemek veya cürüme teşebbüs.
 • Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.
 • Deprem, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması.
 • Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olan her türlü saldırı ve sabotaj.
 • Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri.
 • Aşikar sarhoşluk, doktor kontrolü dışında ilaç ve uyuşturucu maddeler kullanılması.
 • Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen şekliyle Edinsel Bağışıklık Yetmezlik Belirtisi (AIDS) ve buna bağlı olan komplikasyonlar veya Bağışıklık Sisteminin çökmesine neden olan virüs (HIV) enfeksiyonları.
 • Sigorta başlangıç tarihinden önce teşhis edilen ancak sigortalı ve / veya sigorta ettirenin haberdar olduğu halde sigorta giriş formunda beyan etmemiş olduğu hastalıklar.
 • Sigorta başlangıç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde ortaya çıkan, hastalıklar ve ameliyatlar.
  Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan tehlikeli hastalıklar, sigorta teminatı kapsamı dışındadır:
 • Sigortalının, sigorta teminatının başladığı tarihte sahip olduğu ya da teminatın başladığı tarihten önce kayıtlı bir doktordan tıbbi tavsiye, tedavi veya danışmanlık hizmeti aldığı her türlü durum.
 • Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma uygun şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS) veya Bağışıklık Sisteminin çökmesine neden olan virüs (HIV) ile ilişkili her türlü durum.
 • AIDS ve buna bağlı komplikasyonlar.
 • Halk ayaklanması, terör, isyan ya da ihtilal, (ilan edilmiş ya da edilmemiş) savaş ya da savaşın yol açacağı her türlü eylem.
 • İyonizan ışınlar ya da nükleer yakıt veya nükleer yakıtın yanması sonucu oluşan her türlü nükleer atıktan kaynaklanan radyoaktivitenin yol açtığı kontaminasyon.
 • Her türlü patlayıcı nükleer yapı ya da buna bağlı nükleer bileşenin radyoaktif, zehirli, patlayıcı ve diğer tehlikeli özellikleri.
 • Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olan her türlü saldırı ve sabotaj.
 • Yetkili olmayan bir doktor tarafından gerçekleştirilmiş her türlü tıbbi prosedür.
 • Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar.
 • Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs.
 • Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.
 • Deprem, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması.
 • Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri.
 • Aşikar sarhoşluk, doktor kontrolü dışında ilaç ve uyuşturucu maddeler kullanılması.
 • Motosiklet kullanma, ip kullanarak tırmanmayı gerektiren dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük ve bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli spor hareketleri ile profesyonel spor faaliyetleri.
 • Sigorta başlangıç tarihinden önce teşhis edilen, ancak sigortalı ve/veya sigorta ettirenin haberdar olduğu halde sigorta giriş formunda beyan etmemiş olduğu hastalıklar.
 • Poliçenin başlangıç tarihinden ve/veya teminat zeyilname ile verilmiş ise zeyilname başlangıç tarihinden itibaren Sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen muafiyet süresi içinde ortaya çıkan kritik hastalıklar ve ameliyatlar.

Bilmen Gerekenler

 • Tehlikeli hastalıklar teminatının başlaması için poliçe başlangıç tarihinden veya poliçede değişiklik yapıldıysa değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 90 günlük muafiyet süresi olduğunu unutmamalısın. Sigortanın kesintisiz ve aynı şartlarla yenilenmesi halinde bu süre ortadan kalkar.
 • Tehlikeli hastalıklar kapsamında geçirdiğin hastalığı belgelediğinde 30 günlük bekleme süresi sonunda teminat tutarı, tedavi masraflarından bağımsız olarak tek seferde ödenir.
 • Poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 günden sonra ortaya çıkan hastalık sonucu maluliyet veya kritik hastalıklarda ilgili hastalıkların kesin tespiti sonrasında 30 günlük süre sonunda sertifikada belirtilen tazminat tutarında ödemen yapılır.
 • 30 günlük süre içinde vefat durumunda sadece sigortanın ana teminatı olan vefat tazminatı ödenir.