KAZA DESTEK SİGORTASI

Teminat İçeriği

 

Kaza Sonucu Yaşam Kaybı Teminatı:

Sigortalının kaza sonucu yaşamını kaybetmesi halinde kanuni varislerine poliçede belirtilen “Yaşam Kaybı Tazminatı” ödenir.

 

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı :

Sigortalının kaza sonucu sakat kalması halinde kendisine, poliçede belirtilen “Sürekli Sakatlık Tazminatı” ödenir.

 

Aşağıdaki tabloda bir kaç teminat yararlanma oranı belirtilmektedir:

 

Sakatlık Nedeni

Sakatlık Oranı (%)

Sakatlık Nedeni

Sakatlık Oranı (%)

İki gözün tamamen kaybı

%100

Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı

%40

İki kolun veya iki elin tamamen kaybı

%100

Her iki kulağın tamamen sağırlığı

%40

İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı

%100

Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün görme kudretinin yarı yarıya kaybı

%25

Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın ya da bir ayağın tamamen kaybı

%100

Bir ayağın tamamen kaybı

%40

 

Kaza Sonucu Kırılma Teminatı :

Sigortalının kaza sonucu vücudunda bulunan ve sadece aşağıda belirtilen belli başlı kemiklerin kırılması halinde kendisine, poliçede belirtilen “Kırılma Tazminatı” ödenir.

 

Aşağıdaki tabloda bu teminattan yararlanma oranları belirtilmektedir:

 

Kırılan Yer

Yararlanma Oranı

Kırılan Yer

Yararlanma Oranı

Belkemiği

%100

Bacak

%15

Kalça

%100

El Bileği

%10

Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri

%25

Ayak Bileği

%25

Kafatası (diş ve burun hariç)

%25

Kuyruk Sokumu

%10

Kaburga kemiği

%25

El

%2

Omuz

%25

Ayak

%2

Kol

%25

Burun

%2

* Kemik erimesine bağlı kırılmalar istisnadır.

 

Yanık Teminatı

Sigortalının, kaza sonucu vücudunda bulunan ve sadece aşağıda belirtilen belli başlı yanıkların olması halinde kendisine, poliçede belirtilen “Yanık Tazminatı” ödenir.

 

Aşağıdaki tabloda bu teminattan yararlanma oranları belirtilmektedir:

 

Vücudun belirli bölgelerinde yüzde oranına bağlı olarak yanma oranı

2.derece yanıklarda

3.derece yanıklarda

% 5 – % 9

500 TL

1.000 TL

% 10 – % 19

1500 TL

3.000 TL

% 20 – % 27

2.000 TL

4.000 TL

% 28 – % 100

2.500 TL

5.000 TL

 

Acil Şifalar Teminatı :

Bu teminat sigortalının herhangi bir kaza sonucu hastanede tedavi görmesi halinde, kendisine acil ihtiyaçları için kullanacağı ” Acil Şifalar Tazminatı” adı altında ödenen tutardır.

Bu teminat sigortalının herhangi bir kaza sonucu hastanede tedavi görmesi halinde, kaza sonucu hastanede yatışı gerektiren her 24 saat için gündelik olarak 50 TL ödeme yapılır. Tüm sigortalılık süresi boyunca da işbu teminat kapsamınmda ödenecek azami tutarı 250 TL ile sınırlıdır.

Önemli Not: Hastanede yatılan ilk 24 saatlik süre teminat dışıdır.

 

Teminat Limitleri

Sigortalılar, bu poliçeden aşığıda belirtilen teminat limitlerine göre düzenlenen poliçeyi tercih edebileceklerdir.

 

Ödenecek Prim ve Teminat Seçimi

 

Seçenek

Yaşam Kaybı (TL)

Sürekli Sakatlık (TL)

Kırılma (TL)

Yanık (TL)

Acil Şifalar (TL)

Yıllık Ödenecek Prim (TL)

1.

25.000

25.000

5.000

5.000

Gündelik 50 TL/Gün ve poliçe süresi boyunca azami 250 TL ile sınırlıdır.

62,5

2.

50.000

50.000

5.000

5.000

125

3.

100.000

100.000

5.000

5.000

250

4.

150.000

150.000

5.000

5.000

375

 

Uyarılar:

Kaza Destek Sigortasındaki teminatlar paket olarak sunulmakta olup, tüm teminatlar birlikte alınabilir.

Kırılma Teminatı ve Yanık Teminat Limiti : 5.000 TL’yi geçemez.

Acil Şifalar Teminatı için ödenecek azami tazminat 250 TL’dir.

Kırılma veya yanık sonucu vücutta meydana gelen sürekli sakatlık durumlarında, önceden ödenen kırılma veya yanık tazminatı sürekli sakatlık tazminatından mahsup edilir.

Aşağıda belirtilen ve benzeri meslekler için Ferdi Kaza Teklifi düzenlenemez.

Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı tehlike özelliği olan kimyevi maddelerin üretiminde, depolarda ve taşımacılığında çalışanlar,

Yüksek ısıya karşı çalışanlar,

Gemi yükleme, boşaltma, kurtarma işlerinde çalışanlar,

Radyoaktif kirlenmeye maruz kalacak işlerde ve ortamda çalışanlar,

Yerüstü ve yeraltı maden ve ocaklarda çalışanlar,

Tehlikeli sporlarla profesyonelce uğraşanlar,

Yüksek yerlerde çalışanlar (Köprü,baraj,iskele,yüzer vinç,havai hat vb.)

Yeraltı inşaat ve tamirinde çalışanlar (Kuyu,tünel,kanalizasyon vb.)

Menfaattar kanuni mirasçılardır. Miras payları oranında paylaşım yapılacaktır.